ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Почетак реализације образовно – васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

www.rasporednastave.gov.rs

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовани садржаји у блоковима од по 2 часа дневно.

За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по 3 часа дневно, од којих ће 2 увек бити српски језик и математика, а 3 час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.

Добро дошли ђаци прваци

1. Конкурсна документација за јавну набавку пекарских производа (download)

    Позив за јавну набавку пекарских производа (download)

    Обавештење о закљученом уговору (доwnload)

2. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

    Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

    Обавештење о закљученом уговору (download)

3. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ангажовање персоналних асистената (dоwnload)

     Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности услуге – ангажовање персоналних асистената (download)

   Обавештење о закљученом уговору (download)

4. Конкурска документација за јавну набавку достављања топлог оброка (download)

    Позив за јавну набавку достављања топлог оброка (download)

5. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ангажовање персоналних асистената (download)

    Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности услуге – ангажовање персоналних асистената (download)

6. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)

    Позив за јавну набавку - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)

7. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ангажовање персоналних асистената (download)

    Позив за јавну набавку - ангажовање персоналних асистената (download)

8. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција и сервисирање истих (download)

     Позив за јавну набавку - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција и сервисирање истих (download)

9.  Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

     Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

10. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – ангажовање персоналних асистената (download)

      Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге – ангажовање персоналних асистената (download)

11. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

      Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

12. Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих         (download)

    Позив за јавну набавку мале вредности - Готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

13. Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Јавна набавка мале вредности за набавку радова на урадњи прозора и столарије (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Јавна набавка мале вредности за набавку радова на урадњи прозора и столарије (download).

      Обавештење о закљученом уговору. (Партија 1) (download)

      Обавештење о закљученом уговору. (Партија 2) (download)

    Обавештење: Дана 04.12.2016. године на порталу јавних набавки постављена је и допуна конкурсне документације за ову јавну набавку.

    Заинтересовани понуђачи све измене и допуне могу видети на поменутом порталу.

14. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

     Позив за јавну набавку - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

     Обавештење о закљученом уговору. (download)

15. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

     Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

16Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

17Конкурсна документација за јавну набавку услуга - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

     Позив за јавну набавку - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

18Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

19. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download).

20. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download).

     Позив за јавну набавку електричне енергије (download).

21. Конкурсна документација за за јавну набавку мале вредности - Реконструкција свлачионице у фискултурној сали(download).

     Позив за за јавну набавку мале вредности - Реконструкција свлачионице у фискултурној сали (download).

22. Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

23. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)

    Позив за јавну набавку - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)