КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ:

 

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

 

НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ УЧЕНИЦИ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА (V-VIII) СА 30 И ВИШЕ ПОЕНА И УЧЕНИЦИ IV РАЗРЕДА СА 50 И ВИШЕ ПОЕНА.

 

Добро дошли ђаци прваци

1. Конкурсна документација за јавну набавку пекарских производа (download)

    Позив за јавну набавку пекарских производа (download)

    Обавештење о закљученом уговору (доwnload)

2. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

    Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

    Обавештење о закљученом уговору (download)

3. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ангажовање персоналних асистената (dоwnload)

     Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности услуге – ангажовање персоналних асистената (download)

   Обавештење о закљученом уговору (download)

4. Конкурска документација за јавну набавку достављања топлог оброка (download)

    Позив за јавну набавку достављања топлог оброка (download)

5. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ангажовање персоналних асистената (download)

    Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности услуге – ангажовање персоналних асистената (download)

6. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)

    Позив за јавну набавку - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)

7. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ангажовање персоналних асистената (download)

    Позив за јавну набавку - ангажовање персоналних асистената (download)

8. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција и сервисирање истих (download)

     Позив за јавну набавку - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција и сервисирање истих (download)

9.  Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

     Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

10. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – ангажовање персоналних асистената (download)

      Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге – ангажовање персоналних асистената (download)

11. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

      Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

12. Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих         (download)

    Позив за јавну набавку мале вредности - Готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

13. Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Јавна набавка мале вредности за набавку радова на урадњи прозора и столарије (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Јавна набавка мале вредности за набавку радова на урадњи прозора и столарије (download).

      Обавештење о закљученом уговору. (Партија 1) (download)

      Обавештење о закљученом уговору. (Партија 2) (download)

    Обавештење: Дана 04.12.2016. године на порталу јавних набавки постављена је и допуна конкурсне документације за ову јавну набавку.

    Заинтересовани понуђачи све измене и допуне могу видети на поменутом порталу.

14. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

     Позив за јавну набавку - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

     Обавештење о закљученом уговору. (download)

15. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download)

     Позив за јавну набавку електричне енергије (download)

16Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

17Конкурсна документација за јавну набавку услуга - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

     Позив за јавну набавку - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download)

18Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

19. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - готови пекарски производи и напитци, дистрибуција истих (download).

20. Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије (download).

     Позив за јавну набавку електричне енергије (download).

21. Конкурсна документација за за јавну набавку мале вредности - Реконструкција свлачионице у фискултурној сали(download).

     Позив за за јавну набавку мале вредности - Реконструкција свлачионице у фискултурној сали (download).

22. Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

     Позив за јавну набавку мале вредности - Достављање топлог оброка, ручак за ученике у продуженом боравку (download).

23. Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)

    Позив за јавну набавку - услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи (download)