prvaci

Поштовани родитељи будућих ђака првака,

Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020. године, бити у могућности да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове услуге „Исказивање интересовања за упис у основну школу“, на Порталу еУправа. Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.

По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга заказивања термина за упис и тестирање, која ће омогућити родитељима да једним одласком у школу заврше све процедуре око уписа детета и то без потребе доношења иједног документа, као и да обаве тестирање са психологом/педагогом. Школе ће у унапређеној електронској услузи еУписа по службеној дужности прибавити податке из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.

Уколико родитељ није у могућности да искаже заинтересованост на овај начин, то може учинити телефонским путем (062 8804919) или путем имејлa: osssava@gmail.com.  Потребно је проследити следеће податке:

- Име и презиме детета

- Име родитеља/законског заступника

- Адреса становања

- Контакт телефон

У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (ДЕЦА РОЂЕНА ОД 1. МАРТА 2013. ДО 28. ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ).

Више информација о томе шта будуће прваке очекује од 1. септембра можете добити овде.

СРЕЋНО!

 

Добро дошли ђаци прваци

ОШ „Свети Сава“ налази се у Чачку, у приградском насељу Атеница, у улици Др Драгише Мишовића бр. 245. У близини је предшколска установа „Колибри“ са којом школа има одличну сарадњу. Већина предшколаца из ове установе се уписује у нашу школу.

Школу похађају ученици са територије која обухвата три месне зеједнице: Атеницу, Кулиновце и Свети Сава. Приградски положај, углавном ниска градња породичних кућа и специфична социјална структура становништва, дају посебан печат нашој школи.

Историјат школе

Одлуком Министарства за просвету и културу Србије, 19. октобра 1895. почела је са радом четворорезредна школа у Атеници и Кулиновцима, која је касније прерасла у осморазредну школу. Од 1967. године добија име ОШ „7. октобар“, у част прве топовске гранате испаљене на немачке бункере.  Тај назив је носила до 2003. године, а од тада носи назив ОШ „Свети Сава“.

У складу са развојем насеља јављали су се  просторни проблеми у школи, па је она била велико градилиште више пута. У периоду од 1964-1967. године изграђена су три павиљона са по две учионице и просторијом за наставна средства. Даља доградња школског простора изводи се у периоду од 1974-1976. године изградњом централне школске зграде са канцеларијама, холом и осам учионица. Фискултурна сала изграђена је за две године и то од 1980-1982. године. Нова акција дограђивања спрата на централној згради са 5 нових учионица, површине 420 м2  започета је 1996. године а завршена 2000. године.

Због неадекватних услова за извођење наставе у павиљонима и њихове оронулости донета је одлука о изградњи нове школе за млађе разреде. У току 2006. године почела је изградња анекса школе са 16 учионица и пратећим простором. Поред 16 учионица објекат има на располагању малу фискултурну салу, наставничку канцеларију, стоматолошку ординацију, канцеларију за административног радника, и мултимедијалну учионицу.

Наша школа 116 година приноси дар свом крају, младост и таленат, и светлосним нитима знања обасјава и богати културну трпезу свог града. Она тка путеве којима пролазе генерације носећи у својим рукома светове науке, уметности и креативног духа.

Путовође, учитељи, наставници, стручни сарадници, као и путници, ђаци, исписују на географској карти успехе на многим такмичењим?. Доносе медаље и дипломе које су подстрек многима да се боре, да заузму њихова места.  Тако се коло даровитости и стваралачког духа непрекидно окреаће и шири.

Светосавски дух у срцу сваког појединца рађа се уласком у пространо школско двориште и никад се не гаси. Празник за очи, инспирација за ђаке, понос за град, уживање за госте - ОШ „Свети Сава“. Ове реачи својом мелодијом незаборава  привлаче бивше ђаке који јој долазе у походе доносећи своја знања, искуства, али и имања која доприносе осавремењивању наставе.

Прича о Светом Сави се шири, круг пријатеља је све већи, а наша врата су отворена за све добронамернике.

Ослањање на традицију, часно повезивање са младошћу осмишљава и богати свакодневицу школе у којој се негује лепоту речи, трага за бескрајним путевима науке, гледа у звезде као космички феномен, поетски симбол или тежњу ка висинама.

Снаге наше школе су:

 1.     Добро руководство школе;
 2.     Добри међуљудски односи;
 3.     Квалитетан наставни и стручни кадар;
 4.     Квалтетан васпитно-образовни рад;
 5.     Адекватне просторне могућности школе;
 6.     Континуирано опремање школе савременим наставним средствима?;
 7.     Могућност сталног стручног усавршавања свих запослених;
 8.     Мотивација запослених за рад са ученицима са посебним потребама;
 9.     Школа која има највећи број Ромске деце у Чачку;
 10.     Једносменски рад у млађим разредима?;
 11.     Продужени боравак за ученике првог и другог разреда;
 12.     Ђачка кухиња;
 13.     Школски часопис;
 14.     Уведена је АДСЛ мрежа и омогућен је сталан приступ интернету (Дигитална учионица и канцеларије);
 15.     Добра сарадња са родитељима и локалном средином.

Слабости наше школе:

 1.     Рад у сменама у старијим разредима;
 2.     Неискоришћен простор поткровља у новој згради школе;
 3.     Недовољна опремљеност појединих кабинета савременим наставним средствима;
 4.     Школа нема разглас;
 5.     Избор ваннаставних активности није у потпуности усклађен са потребама ученика и родитеља;
 6.     Неспремност појединаца за тимски рад и примену иновација у настави;
 7.     Партиципација Ученичког парламента у животу и раду школе;
 8.     Некомпетентност у раду са ученицима различитих склоности и способности (инклузивна настава);
 9.     Неадекватна ограђеност и уређеност школског дворишта (дотрајала ограда);
 10.     Ђачка задруга;
 11.     Ограничена финансијска средства

Мисија

Мисија наше школе је да деци савременим методама и различитим облицима рада пружамо знања и вештине које ће их припремити за живот, рад и даље образовање. Постављамо високе стандарде и постижемо добре резултате, а негујемо хуманост, креативност и спортски дух.

Визија

У наредних пет година очекујемо да се комплетна настава реализује у једној смени. Квалитет наставе побољшава се кроз бољу опремљеност школе, веће залагање наставника кроз ваннаставне активности и рад са ученицима различитих склоности и способности. Ученици ће радо долазити у школу, у њој се осећати безбедно и сигурно, а њихове идеје и потребе ће бити део живота и рада школе.

О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ