ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Почетак реализације образовно – васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

www.rasporednastave.gov.rs

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовани садржаји у блоковима од по 2 часа дневно.

За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по 3 часа дневно, од којих ће 2 увек бити српски језик и математика, а 3 час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.

Добро дошли ђаци прваци

ОШ „Свети Сава“ налази се у Чачку, у приградском насељу Атеница, у улици Др Драгише Мишовића бр. 245. У близини је предшколска установа „Колибри“ са којом школа има одличну сарадњу. Већина предшколаца из ове установе се уписује у нашу школу.

Школу похађају ученици са територије која обухвата три месне зеједнице: Атеницу, Кулиновце и Свети Сава. Приградски положај, углавном ниска градња породичних кућа и специфична социјална структура становништва, дају посебан печат нашој школи.

Историјат школе

Одлуком Министарства за просвету и културу Србије, 19. октобра 1895. почела је са радом четворорезредна школа у Атеници и Кулиновцима, која је касније прерасла у осморазредну школу. Од 1967. године добија име ОШ „7. октобар“, у част прве топовске гранате испаљене на немачке бункере.  Тај назив је носила до 2003. године, а од тада носи назив ОШ „Свети Сава“.

У складу са развојем насеља јављали су се  просторни проблеми у школи, па је она била велико градилиште више пута. У периоду од 1964-1967. године изграђена су три павиљона са по две учионице и просторијом за наставна средства. Даља доградња школског простора изводи се у периоду од 1974-1976. године изградњом централне школске зграде са канцеларијама, холом и осам учионица. Фискултурна сала изграђена је за две године и то од 1980-1982. године. Нова акција дограђивања спрата на централној згради са 5 нових учионица, површине 420 м2  започета је 1996. године а завршена 2000. године.

Због неадекватних услова за извођење наставе у павиљонима и њихове оронулости донета је одлука о изградњи нове школе за млађе разреде. У току 2006. године почела је изградња анекса школе са 16 учионица и пратећим простором. Поред 16 учионица објекат има на располагању малу фискултурну салу, наставничку канцеларију, стоматолошку ординацију, канцеларију за административног радника, и мултимедијалну учионицу.

Наша школа 116 година приноси дар свом крају, младост и таленат, и светлосним нитима знања обасјава и богати културну трпезу свог града. Она тка путеве којима пролазе генерације носећи у својим рукома светове науке, уметности и креативног духа.

Путовође, учитељи, наставници, стручни сарадници, као и путници, ђаци, исписују на географској карти успехе на многим такмичењим?. Доносе медаље и дипломе које су подстрек многима да се боре, да заузму њихова места.  Тако се коло даровитости и стваралачког духа непрекидно окреаће и шири.

Светосавски дух у срцу сваког појединца рађа се уласком у пространо школско двориште и никад се не гаси. Празник за очи, инспирација за ђаке, понос за град, уживање за госте - ОШ „Свети Сава“. Ове реачи својом мелодијом незаборава  привлаче бивше ђаке који јој долазе у походе доносећи своја знања, искуства, али и имања која доприносе осавремењивању наставе.

Прича о Светом Сави се шири, круг пријатеља је све већи, а наша врата су отворена за све добронамернике.

Ослањање на традицију, часно повезивање са младошћу осмишљава и богати свакодневицу школе у којој се негује лепоту речи, трага за бескрајним путевима науке, гледа у звезде као космички феномен, поетски симбол или тежњу ка висинама.

Снаге наше школе су:

 1.     Добро руководство школе;
 2.     Добри међуљудски односи;
 3.     Квалитетан наставни и стручни кадар;
 4.     Квалтетан васпитно-образовни рад;
 5.     Адекватне просторне могућности школе;
 6.     Континуирано опремање школе савременим наставним средствима?;
 7.     Могућност сталног стручног усавршавања свих запослених;
 8.     Мотивација запослених за рад са ученицима са посебним потребама;
 9.     Школа која има највећи број Ромске деце у Чачку;
 10.     Једносменски рад у млађим разредима?;
 11.     Продужени боравак за ученике првог и другог разреда;
 12.     Ђачка кухиња;
 13.     Школски часопис;
 14.     Уведена је АДСЛ мрежа и омогућен је сталан приступ интернету (Дигитална учионица и канцеларије);
 15.     Добра сарадња са родитељима и локалном средином.

Слабости наше школе:

 1.     Рад у сменама у старијим разредима;
 2.     Неискоришћен простор поткровља у новој згради школе;
 3.     Недовољна опремљеност појединих кабинета савременим наставним средствима;
 4.     Школа нема разглас;
 5.     Избор ваннаставних активности није у потпуности усклађен са потребама ученика и родитеља;
 6.     Неспремност појединаца за тимски рад и примену иновација у настави;
 7.     Партиципација Ученичког парламента у животу и раду школе;
 8.     Некомпетентност у раду са ученицима различитих склоности и способности (инклузивна настава);
 9.     Неадекватна ограђеност и уређеност школског дворишта (дотрајала ограда);
 10.     Ђачка задруга;
 11.     Ограничена финансијска средства

Мисија

Мисија наше школе је да деци савременим методама и различитим облицима рада пружамо знања и вештине које ће их припремити за живот, рад и даље образовање. Постављамо високе стандарде и постижемо добре резултате, а негујемо хуманост, креативност и спортски дух.

Визија

У наредних пет година очекујемо да се комплетна настава реализује у једној смени. Квалитет наставе побољшава се кроз бољу опремљеност школе, веће залагање наставника кроз ваннаставне активности и рад са ученицима различитих склоности и способности. Ученици ће радо долазити у школу, у њој се осећати безбедно и сигурно, а њихове идеје и потребе ће бити део живота и рада школе.

О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ
О ШКОЛИ
О ШКОЛИ О ШКОЛИ